Vi ber om at det utvises hensyn for dette, slik at brøytejobben kan  gjennomføres på raskest og best mulig måte.
 
NB!)  Det ikke ingen anledning til å skyve snø ut på kommunal vei og eller anlegg, slik som kirkegårder, bygg og eller eiendommer. 
 
Mvh Teknisk etat, uteetaten.