Reineiere tilleggsfôrer reinen for å unngå at dyra sulter. Dyra må ikke forstyrres. Dyra må bruke energien sin på å spise. 

Beitekrisen har vart lenge og er en ekstrem påkjenning for reinsdyra. Reinen er svært sårbar og må få tilleggsfôr for å ikke sulte.

- Reinen må få beite uforstyrret. Alle må snu hvis de ser rein, ha hund i bånd og vise hensyn, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

Det er svært vanskelige beiteforhold for reinsdyr i Troms og Finnmark – og det har det vært lenge.

Store mengder tettpakket snø og is som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene. Beitekrisen har vart lenge og reinen er svak.


Ta alle forhåndsregler

- Ta alle forhåndsregler. Ser du spor eller ett dyr, så må du være oppmerksom. Er det rein i området du er på vei inn i, til fots eller på skuter, bør du snu med en gang.
- Reineiere tilleggsfôrer reinen for å unngå at dyra sulter. Dyra må ikke forstyrres. Dyra må bruke energien sin på å spise.


Stenger snøskuterløyper

En rekke snøskuterløyper er stengt på grunn av sårbar rein. I Nord-Troms og Finnmark kan Fylkesmannen strenge snøskuterløyper på kort varsel.

Per 20. mars er 18 løyper stengt og to områder stengt for motorferdsel av hensyn til rein: