Det vil først bli skrevet om stadiet der man vurderer å anmelde, og deretter prosessen med anmeldelse og avhør, og om den etterfølgende etterforskningen. Etter at etterforskningen er ferdig følger henleggelse eller domstolsbehandling. 

Veilederen inneholder også et kapittel om erstatning og voldsoffererstatning. Veilederen er skrevet med henblikk på et tilfelle der en voksen person skal anmelde et straffbart forhold i form av mishandling i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep. 

Bakerst i veilederen vil du finne oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud, slik som krisesentre, overgrepsmottak, foreninger og hjelpetelefoner som bistår ofre for vold eller overgrep.

Veilederen er skrevet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.

Last ned veilederen her>>