Anmodning om adferdAnmodning om adferd.pdf

Det er heldigvis fortsatt ikke påviste tilfeller av smitte i Båtsfjord, og det skal vi være veldig fornøyde med! Men, for at dette skal fortsette, må vi ikke stoppe det gode arbeidet som de fleste har gjort frem til nå. Vi alle må bidra til at når det dukker opp tilfeller av smitte, må vi sikre oss at vi kan spore hvor smitten kommer fra, og hvem som kan være smittebærere.

Vi registrerer dessverre at det forekommer en del tilfeller der man ikke overholder de retningslinjene som myndighetene anbefaler. Dette i forhold til avstand og rutiner rundt håndhygiene. Spesielt viktig er det at man sørger for slikt er på plass i butikker og bedrifter der det er en del mennesker samlet innendørs. Båtsfjord Kommune vil fortsatt besøke bedrifter for å påse at retningslinjene følges, og håper ikke at det vil bli nødvendig med tiltak for å begrense adferd.

Husk: Hold avstand inne og ute. Desinfiser/Vask hender ofte. Covid 19 er ikke luftbåren, men dråpesmitte. Følger du disse enkle rådene blir du ikke smittet og du smitter ingen andre.

Vennlig hilsen

Ordfører, Leder av krisestaben og Smittevernlegen

Anmodning om adferd

Avstand.png