Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.                                                   

Sørg for trygg bålbrenning  Sankthans

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Hvis du ikke eier grunnen selv, må du be om tillatelse fra grunneier til å brenne bål.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.               
  • Det er ikke tillatt med søppelbål brenning både til sankthans og ellers. 
  • Sankthansbål som ikke er lovlige kan bli slukket av brannvesenet. Særlige alvorlige tilfeller kan bli meldt til politiet.                   

 

 Teknisk Etat v/ Brannvesenet