Båtsfjord kommune ønsker å gratulere John Roger Eriksen og alle hans ansatte med åpning av nybutikken "Byggfag Norlita" i dag.  Vi ønsker lykke til med driften, og takker samtidig for at John Roger satser i Båtsfjord.

John Roger har hatt stort fokus på å bruke lokale aktører når de har jobbet for å ferdigstille bygget, og han vil understreke viktigheten av å handle lokalt, og bruke det man kan av lokal ekspertise. 

John Roger regner med at hovedåpningen av butikken blir i løpet av sommeren. Det gjenstår endel for at butikken skal bli komplett, men han har både planer og ønsker for hva han vil ha inn i sin nye butikk fremover. Noen kort vil han holde tett inn til brystet enda. Vi ønsker lykke til.