Fra uke 32 og utover høsten vil det bli anleggsaktivitet ved øvre del av Båtsfjord nye kirkegård. Ber om at besøkende benytter parkering og inngang ved nedre port i denne perioden.

Med hilsen                                                                                                                                                                                                                                                                 Gravplassmyndigheten