Generelt:

Båtsfjord kommune skal bygge en ny 1-10 skole med volleyballhall og svømmebasseng i 25 meters lengde på samme tomt som Båtsfjord skole ligger i dag. Skoleanlegget skal i tillegg inneholde: 

  • Kombinasjonsbibliotek 
  • Kulturarealer 
  • Samordnet hjelpetjeneste
  • Avdeling for videregående opplæring som består av:  o    BPVS - Båtsfjord private videregående skole  o                LOSA - Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. 
  • Flotte uteområder

Prosjektet er en totalentreprise som utføres av Entreprenør Harald Nilsen AS, og skal overleveres til byggherre mot slutten av året 2023.

Prosjektleder ønsker å gi informasjon med jevne mellomrom ut til interessenter og lokalsamfunnet i Båtsfjord.

Fremdrift status:

 

Den siste tiden etter påsken har bygget reist seg, og vi er i full gang med betongelement montasjen. Grunn og fundamentering er stort sett ferdig, og prosjektet går over i en ny fase kalt råbygget. 

Vi forbereder for støp av gulv i første etasje i verksted og kunst og håndverk. 

Selv om vi fikk en liten tilbakevending av vinteren i starten av mai, så har vi holdt oss på plan. Vi ser en god fremdrift nå på byggeplass.  

I slutten av mai vil massivtre element montasjen påbegynnes, og vi vil virkelig se konturene av bygget. 

 

Riggplan: 

Riggplan mai 2022.jpg

HMS og

sikkerhet

Byggherre og entreprenøren tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Vi jobber aktivt for at alle arbeidere skal ha en trygg arbeidsplass og at naboer, skolen og forbipasserende skal ferdes trygt rundt byggeplassen. Det blir selvsagt støy fra en byggeplass, men dette skal foregå til minst mulig sjenanse for alle sammen.

Det er viktig at skilting og sikring rundt byggeplassen respekteres, og at ingen går inn på byggeplassen.

Gamle Kirkegårdsvei er kun til bruk for beboere og entreprenørens maskiner.

 

Kontaktinfo

:

Prosjektleder Båtsfjord kommune

Richard Flate Mobil: 971 61 287

e-post: richard.flate@wsp.com

Anleggsleder byggeplass, Entreprenør Harald Nilsen AS

Fredrik Thomassen Mobil: 476 61 785 e-post: fredrik@hnas.no

 

Link til byggekamera: 

http://webcam.kystnor.no/batsfjord-skole