Dette for at det skal være trygt for alle på skolen, både barn og voksne. Vi legger i tillegg til informasjonen dere finner her i dette skrivet ut lenker til diverse informasjon som alle landets foreldre får og må lese grundig før skolestart. Det er viktig at foreldre og foresatte på best mulig måte forbereder barna på smittevernregler som å holde avstand og vaske hendene.

 

Tidspunkt for ankomst skole og start av skoledagen:

5. og 8. klasse: Ankomst tidligst klokken 08.15, med Skolestart klokken 08.30.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom. 8.klasse begynner først tirsdag.

6. og 9. klasse: Ankomst tidligst kl 08.45, med skolestart kl. 09.00.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom.

9.klasse begynner først tirsdag.

6. klasse får skole tirsdag og torsdag i uke 20

 

7. og 10. klasse: Ankomst tidligst kl 09.15, med skolestart 09.30.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom.

 

 

 

 

 

Tidspunkt for avslutning av skoledagene:

5. og 8. klasse: Mandag, onsdag, torsdag og fredag klokken 13.15. Tirsdag klokken 14.10.

6. og 9. klasse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 13.45. Onsdag klokken 14.40.

7. og 10. klasse: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag klokken 15.10. Mandag klokken 15.30.

Henting må også skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres fra skolen. Elever som går hjem, må forlate skolens område umiddelbart etter skoledagens slutt.

 

Alle foresatte og elever MÅ overholde disse tidspunktene, dette er viktig med tanke på bemanningssituasjonen ved skolen og smittevernet. Foresatte kan av smittevernhensyn ikke gå inn i skolebygningen.

 

V/Sykdom hos elever

Hvis barn er syke, så skal de holdes hjemme. Foresatte må på vanlig måte gi beskjed til kontaktlærer hvis eleven er syk, eller av andre årsaker ikke møter på skolen. Ved spørsmål til skolen bes dere ta kontakt med rektor Bjørn Roger Abrahamsen på telefon +47 406 46 575, eller inspektør Peer Ivar Stenumgaard på telefon +47 900 26 845.

 

Smittevernstiltak

Følgende punkter må foresatte se til at er på plass:

 • Elevene må ha eget utstyr i pennal- minimum blyant, viskelær, blyantspisser og fargeblyanter. Skolen har ikke anledning til å låne ut utstyr på tvers av elevgrupper. Elevene kan ikke låne av hverandre. Alle bøker og annet utstyr skal være på henvist plass på skolen når det ikke brukes.

 

 • Elevene kan ikke ha med mat som må varmes i mikrobølgeovnene, da det ikke blir tillat å bruke mikrobølgeovnene. Skolemelk kommer som vanlig til de som har bestilt dette.

 

 • Foreldre kan ikke hente sine barn inne på skolen i løpet av skoledagen. Dersom barnet skal til lege, tannlege eller andre nødvendige ærender, må foreldrene avtale hentetidspunkt og tidspunkt for tilbakekomst med kontaktlærer.

 

 • Elevene må ta med seg nødvendige uteklær til skolen. Dette fordi hver klasse kommer til å ha minimum en utedag i uka. Det er de dagene der elevene er lengst på skolen, henvist til hentetidspunkt.

 

 • De vanlige smittevernreglene som gjelder i hele samfunnet gjelder også på skolen. Vi skal holde avstand, vaske hendene, hoste og nyse i albuehulen. Klemming og håndhilsning er ikke tillatt. Dere må lese grundig gjennom punktene som omhandler sykdom i informasjonslenkene under her.

 

 • Det oppfordres til at elevene holder sine mobiler hjemme, da mobilhotellene ikke kan brukes, og at mobilene kan inneholde potensiell smitte.

 

 • Fag som kroppsøving, naturfag og musikk blir ikke gjennomført på spesialrom, men bakes inn i utedagen. Garderober brukes ikke av elever.

 

Med vennlig hilsen ansatte ved Båtsfjord skole

 

Viktige informasjonslenker til foreldre og foresatte ved skolestart:

Informasjon til foreldre med barn i skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/        

Veileder om smittevern for 8.-10 .kl under Covid- 19 utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Plakater angående smittevern ved skole- og barnehager
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/

Båtsfjord kommunes hjemmeside

https://www.batsfjord.kommune.no

 

Smittevernregler på Båtsfjord skolebibliotek

 1. Det er kun tillatt med lånere fra en kohort (gruppe) inne i skolebiblioteket på en gang. Maksimalt fem elever samtidig.
 2. Ved inngangen til skolebiblioteket står håndsprit, og alle må desinfisere hendene før de går inn på skolebiblioteket. 
 3. Reserver gjerne bøker på forhånd.

Bruk e-post: wenche.vevik@batsfjord.kommune.no.

Mobil: 99271993. 

Eleven får beskjed på SMS eller e-post når boka er klar for henting.

 1. Det er dessverre ikke mulig å slå seg ned inne på skolebiblioteket. Årsaken til dette er smittevernhensyn.
 2. Bøker som blir returnert blir satt i karantene i tre dager før de kan lånes ut på nytt.
 3. Under all håndtering av bøker blir de gjeldende reglene for å unngå smittespredning fulgt.