Sykehjemsplass -langtidsopphold i institusjon

skal sikre heldøgns pleie og omsorg. Tildeling av plass gjøres etter kartlegging av funksjonsnivå og gjøres av inntaksteamet etter søknad.

Lovhjemmel

Lov om helse-og omsorgstjenester  §3 -2 punkt 6 bokstav c og 3 – 2 a Jf. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i Sykehjem Båtsfjord Kommune.

Korttidsopphold

er et tidsavgrenset opphold i institusjon og kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinske vurderinger. Tildeling av plass gjøres på bakgrunn av kartlegging av behov.

Pasienter får tilbud om fysioterapi, tjenester fra ergoterapeut, tannhelsetjenester lab- tjenester og legetilsyn.

Lovhjemmel

Lov om helse og omsorgstjenester § 3-2 punkt 6 bokstav c. Ved opphold utover 60 døgn blir det regnet som langtidsopphold i forhold til egenbetaling.

Avlastningsopphold

er et tidsavgrenset opphold i institusjon som kan innvilges som en form for pårørendestøtte til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid,

Lovhjemmel

Lov om helse og omsorgstjenester § 3-6 punkt 2.

Fjellheimen

Er et sykehjem tilrettelagt for personer med demens som gir heldøgns helse og omsorgstjenester. Beboere betaler egenandel som dekker kost, losji, medisiner, og helse og omsorgstjenester

 Avdeling har plass til 8 beboere. Et av rommene er utformet slik at det kan bo ektefeller sammen. 

Det er felles kjøkken og stue til tilrettelagte aktiviteter og samvær som gir mulighet for mestring, stimulering og kognitiv støtte.

Ved tildelt plass ønsker personalet bakgrunnsopplysninger som gir bedre kjentskap til beboer for å bedre kunne finne riktige aktiviteter, samtaleemner som en kan bruke i dagliglivet. Alle beboere får tildelt en kontaktperson som pårørende kan henvende seg til.

Avdelingen er en skjermet enhet og det er derfor:

Besøkstid hver dag fra kl. 11.00- 13.00 og 17.00- 19.00.

Lovhjemmel

Lov om helse- og omsorgstjenester §3-2 punkt 6 bokstac c og 3-2 a Jf. Forskrift om tildeling av langtidsopphold i Sykehjem Båtsfjord kommune.

Kjøkken

Helsesentret har institusjonskjøkken. De tilbereder alle måltidene for beboere, pasienter og dagbrukere. Det serveres frokost, formiddagskaffe, middag, ettermiddagskaffe med kake og kvelds.  Det lages også spesialkost for de som trenger det, samt middagsmat som kjøres ut til hjemmeboende. All mat tilberedes fra bunnen av etter retningslinjer for institusjonskjøkken og de setter sin ære i å tilberede god næringsrik mat.

Åpningstid: 07.30- 18.00 alle dager.

Kontaktperson: Seksjonsleder Rita Nilsen, tlf 948 49 565