Aktiviteten må ledes av en autorisert instruktør.

Norges Svømmeforbund tilbyr i dag et 32-timers kurs for instruktører.

Krav for å delta på instruktørkurs er at man har gjennomført og bestått kurset «Begynnerinstruktør» , som er NSFs grunnutdanning.

Om det er interesse for dette ta kontakt med Hege Koteng 78985401) eller Gerd Peter Niebelschutz – kommuneoverlegen (48 25 53 15)

 

Med hilsen

Helse og Omsorgs leder

 

Hege Koteng.