Da har vi lyst ut Barentsstipendet på barents.no – se her: https://barents.no/nb/nyheter/2021/utlysning-barentsstipendet-kunst-og-kultur-2021