BARNEHAGERUTA 2020/2021 FOR

BARNEHAGENE I BÅTSFJORD

ÅPNINGSTID: kl 06.45 – 16.15

 

 

Barnehagene åpner for barna første dag onsdag 19. august.

 

 

Måned

 

 

Merknad

August;

Mandag 17. og tirsdag 18. august er planleggingsdag for personalet – barnehagen stengt. (Felles med skolene) Åpent for barna fra 19. august.

September;

Åpent alle virkedager

Oktober;

Åpent alle virkedager.

November;

Mandag 16.november er planleggingsdag for personalet. Barnehagen er da stengt. (Felles med skolene)

Desember;

Siste dag før jul er onsdag 23. desember.

Barnehagen holder åpent mandag 28, tirsdag 29 og onsdag 30.

Stengt 24 og 31.desember.

Januar;

Første dag etter jul er mandag 4.januar.

Februar;

Fredag 26. februar er planleggingsdag for personalet. Barnehagen er da stengt.

Mars;

Siste dag før påske er onsdag 31. mars - med åpent til kl. 12.00.

April;

Påske stengt 01-05 april. Første dag etter påske er tirsdag 06. april.

Mai;

Barnehagen er stengt torsdag 13.mai, mandag 17. mai, og mandag 24.05. Fredag 14. mai er planleggingsdag for personalet (Felles med skolene)

Juni;

Åpent alle virkedager.

Juli;

Åpent alle virkedager. Sommerbarnehage

August;

Siste dag i barnehageåret er fredag 20. august (slutten av uke 33).

 

    Det vil ved behov være mulig for barnehagen å flytte planleggingsdager til ettermiddagstid.

    Barnehageruta er tilpasset skole-ruta slik at våre planleggingsdager er felles med planleggingsdager        

    på skolene, med unntak av planleggingsdagen i februar. Denne er lagt samtidig som skolenes

    vinterferie.