Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).
Målet med nettsiden er å bidra til flere trygge utleieboliger og avlaste kommunene.
Vi ber om at det vedlagte brevet sendes til relevante avdelinger i kommunen, slik som:
•    Ansvarlige for bosetting av flyktninger
•    Ansvarlige for utleieboliger
•    Ansvarlige for byggesaksbehandling
•    Ansvarlige for tilsyn etter plan- og bygningsloven
•    Kommunikasjonsansvarlig og/eller webredaktør
•    Andre aktuelle avdelinger eller personer
 
 
Vennlig hilsen
Anne Bente Skaarud
Kommunikasjonsrådgiver

abs@dibk.no

Se vedlegg til denne artikkelen i beholderen "Vedlegg" under her.