Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 at «kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse». Dette er en regel som gjelder hvordan man organiserer praktisk bistand og opplæring, som er tjenester kommunen har ansvar for å tilby, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6. bokstav b.

Regjeringen har foreslått å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for å bedre hverdagen for mennesker med stort behov for assistanse og for deres pårørende. «Stort behov» er definert som et tjenestebehov på minst 25 til 32 timer pr uke.

BPA er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk bistand og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Kommunen beslutter om den selv skal ha arbeidsgiveransvaret eller tilby dette til private aktører. Den enkelte bruker kan også tilbys, men ikke pålegges å ha arbeidsgiveransvaret. Brukeren har rollen som arbeidsleder for faste assistenter og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra eget behov. Arbeidslederrollen gir brukeren innflytelse over egen livssituasjon. For barn med nedsatt funksjonsevne ivaretas brukerstyringen av andre nærpersoner på vegne av eller i samarbeid med brukeren.

Innen de timerammer som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Båtsfjord kommune har etter en konsesjonsutlysning tildelt konsesjon for å tilby brukerstyrt personlig assistanse tjenester for perioden august 2015 til og med november 2017 til følgende bedrifter:

Kort presentasjon av disse bedriftene følger ovenfor - klikk på lenkene.

For aktuelle brukere kan det være nyttig å lese Helsedirektoratets opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse, se link:

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

 

Båtsfjord kommune 01.10.2015

Helse og omsorg