I uke 28 skal det foretas miljøtekniske undersøkelser. Det vil si prøvegraving på en rekke punkter rundt på tomta.

Prøvegravingen må også foregå på fotballbanen, og banen vil bli stengt i forkant av dette. 

Prosjektet skal forsøke å gjenbruke eksisterende kunstgressdekke til senere bruk.

I uke 29 starter rivning av fløy E på gammelskolen. Rivning vil pågå ut første uka i september. Det settes opp byggegjerder rundt det område som skal rives.

Byggestart for selve skolen er planlagt til månedsskiftet august – september. I forkant av dette vil det foregå en del rigging på plassen.

Entreprenøren starter først med gravearbeider i bassengdelen, og følger på med betongarbeider så fort som mulig.

Målet er å få utført så mye betongarbeider som mulig før vinteren kommer.

Det vil bli flere brukermedvirkningsprosesser i september med ansatte og elever. Tema for medvirkningen vil være løst inventar/møblering og å sikre en omforent planløsning.

Legger ved et kart som viser første fase.