Kommunens vedtak er:
 

Hastevedtak av 24.03.2021

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 første ledd bokstav c og d.

Det innføres pålegg om testing for Covid 19 ved innreise til Båtsfjord for personer på jobbreise til Båtsfjord fra områder utenfor Finnmark. Testing utføres ved teststasjon i Båtsfjord kommune ved ankomst. Personer på jobbreise pålegges fritidskarantene i 10 dager fra ankomst. De skal bruke munnbind ved arbeidsrelaterte oppgaver og overholde avstandsregel om 2 meter til andre personer i hele perioden på 10 dager. Personer som ankommer Båtsfjord på fritidsreise fra områder utenfor Finnmark pålegges obligatorisk testing ved ankomst. Ved negativ svar på test pålegges ikke karantene eller fritidskarantene.