Er du engasjert og vil jobbe med ungdom - så har du mulighet for dette nå!

o Det søkes etter voksne, ansvarsfulle klubbarbeidere

o Minimum arbeidstid vil være 10 timer pr måned

o Arbeidet vil hovedsakelig foregå på kveldstid og i helg

o Jobben som klubbarbeider innebærer miljøarbeid blant ungdommer, planlegging av aktiviteter og deltakelse i den daglige driften av ungdomsklubben

Vi ønsker søkere som

· Er over 20 år, voksen og ansvarsfull

· Ha evne til å samarbeide/fleksibilitet og vilje til utvikling til beste for ungdommen vår.

· Det må fremlegges politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

· For søkere som ikke jobber i Båtsfjord kommune, ønskes referanser.

Søknad sendes Ingrid.sandberg@batsfjord.kommune.no

Spørsmål om stillingen

· Ungdomskoordinator Ingrid Sandberg, tlf

· mail: ingrid.sandberg@batsfjord.kommune.no

· Søknadsfrist

30.11.2021