Hva kan du bygge uten søknad?

Etter 01.07.15 kom det endringer i Pbl som utvider omfanget av tiltaket untatt fra søknadsplikt. De nye tiltakene kan du lese om her.

For mer informasjon om tiltak som ikke trenger søknad se her.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig skal du melde inn bygning eller tilbygg til kommunen ved å bruke denne (link) skjemaet.

Bygg bod, garasje eller annen bygning uten å søke:

Noe kan du bygge uten å søke om det. se Direktoratet for byggkvalitet`s veileder for å finne ut om det du skal bygge er søknadspliktig eller ikke.

 

 

Nye forskrifter mai 2022

Fra 1. mai 2021 ble det enklere å bygge terrasser og små tilbygg. Forskriftsendringene betyr blant annet at terrasser på inntil én meters høyde med rekkverk og tilbygg som kan brukes til beboelse og varig opphold, kan bygges uten å søke. I denne filmen forklarer vi hva som er nytt.