Adopterte eller deres familier og nettverk, kan kontakte koordinator om smått eller stort, og bli møtt av noen som lytter og gir råd og veiledning. Det kan dreie seg om tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet eller noe helt annet. For noen vil det være tilstrekkelig å snakke med koordinator, for andre vil det være behov for å bli veiledet videre. Etteradopsjon skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Angélica Lauvsland Haages er koordinator. Hun er utdannet sosionom og er selv adoptert fra Brasil.

Tjenesten skal også veilede adopterte om hvordan man kan søke om informasjon om egen bakgrunn og biologisk familie. Koordinator har tidligere utarbeidet en egen «Søk etter opprinnelse» guide. Denne ligger tilgjengelig på tjenestens egen nettside: www.etteradopsjon.no. Her ligger det også tilgjengelig annen relevant informasjon.

Har du spørsmål eller tanker etter adopsjon?

Ta kontakt med Angélica på:

Telefon: 38 10 59 52
Mobil: 41 27 68 79
E-post: post@etteradopsjon.no
Anonym chat: www.etteradopsjon.no
Facebook og Instagram