FLOMVETTREGLENE ⚠️

Det er stor sannsynlighet for vårflom i Nord-Norge.
Alle kan redusere faren for flomskader på egen eiendom og i nabolaget:

  1. Flytt eller sikre løse gjenstander ute ➡️ Campingvogner, fritidsbåter, løse materialer, hagemøbler, grill +++
  2. Rens renner og vannveier i nabolaget slik at vannet kan renne fritt.
  3. Fjern snø, blader og hageavfall i bekker og grøfter i nærheten. Sand, grus, snø, is, kvister og andre gjenstander kan hindre vannet i å renne vekk.
  4. Sikre verdifulle gjenstander i kjeller og garasje. Lukk vinduer og dører. Benytt sandsekker dersom eiendommen din kan bli utsatt for flom.
  5. Ikke oppsøk elver og bekker med mye vann. Ikke kjør båt på elver med stor vannføring. Unngå fare.
  6. Unngå bilkjøring i områder med flom.
  7. Følg med på flomvarselet på www.varsom.no og informasjon fra kommunen din.

🚜 Bønder: Flytt rundballer bort fra områder som kan oversvømmes.

💙 Takk for at du bidrar.

www.fylkesmannen.no/tf/flom