Hei alle.

 

Husk møtet i Formannskapet, som overføres på vårt kommune-TV, i morgen fredag klokka 10.

Her er linken:      https://batsfjord.kommunetv.no/no/broadcast/39

 

Det er kun én sak som skal behandles, ny beredskapsplan.

I tillegg vil Rådmannen oppsummere tiltakene som vi har satt i verk, og dere vil også få en oppdatert status på situasjonen. Det vil også bli gitt viktige råd fra smittevernlegen. Møtet kan også sees i opptak, dersom man ikke har mulighet klokka 10.

Hold avstand, vask hendene, og ta vare på hverandre!

 

Ronald