I Båtsfjord finnes det to privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Disse holder til i hvert sitt lokale i sentrum. Det er også kommunalt ansatte fysioterapeuter som holder til på helsesenteret.   

 

Hvilken fysioterapeut skal du velge?  

  • Fysioterapeut med driftsavtale velges hvis du kan oppsøke fysikalsk institutt selv. Den kommunale fysioterapitjenesten kan og kontaktes, men lengre ventetid må da påregnes grunnet andre primæroppgaver 

  •  

  • Den kommunale fysioterapitjenesten tilbyr primært fysioterapi til: 

  • Deg med noe mer sammensatte behov, og som kan ha behov for andre kommunale helse- og omsorgstjenester evt. tverrfaglig oppfølging. Oppfølgingen kan du få i ditt private hjem eller i våre lokaler. 

  • Beboere på institusjon. 

  • Barn og unge under 18 år (samarbeid med helsestasjon, skole og barnehage). 

  •  

Hvordan kontakte fysioterapeuten? 

Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeuten selv. Benytt oppgitt kontaktinformasjon eller se respektive hjemmesider for mer informasjon. Den kommunale fysioterapitjenesten kan og kontaktes ved at din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (f.eks. hjemmetjenesten eller skolehelsetjenesten) henviser deg eller kontakter oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette.  

 

Hva koster det? 

Pasienter i behandling betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år, personer med frikort for helsetjenester og personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste). ​ Egenandelen er den samme uavhengig av om du får oppfølging fra fysioterapeuter med driftsavtale eller fra den kommunale fysioterapitjenesten.