Garderobe 1 på idrettshallen er stengt og ikke tillatt brukt inntil videre.