God lørdag Båtsfjord.

De to første ukene i det første året har fløyet av gårde. Vært en tur i stor Oslo, som representant for våre egen hovedstad, Fiskerihovedstaden. Vest finnmarkrådet hadde invitert til seminar «Fremtidens transportløsninger i Nord Norge. Der var vi ca. 100 stk. fra kommuner, regionråd, fylkeskommune, storting, regjering, transportetat, bransjeorganisasjoner m.fl.

Dagen etter var det «Nord i sør konferanse»

Fokus på både seminaret og konferansen var flypriser, det grønne skiftet, som da naturlig nok dreide seg innpå energibehov, havner, veistandard, fremkommelighet hele året for fiskerinæringen, til lands og til vanns, mulighetene innenfor reiseliv og turisme. To nyttige dager, der ordfører i Vadsø Wenche Pedersen, hadde et innlegg på vegne av ordførerne i Øst Finnmarkrådet.

Før hjemreise torsdag i forrige uke, fikk vi et møte med Leo Grunfeld, som har vært med på å utarbeide Menon rapporten, vi fikk også der lagt fokus på det som skaper bekymring i hele fylket, fraflytting, lite energi, flypriser og flyavganger, desentralisert utdanning i Finnmark, aldrende befolkning og dermed utfordringer angående arbeidskraft. Vi må gjøre Finnmark attraktivt.

Vi fikk et møte med leder av energi og miljøkomiteen, Marianne Sivertsens Næss, der selvfølgelig energibehov og 240 linja var tema.

Siste møte før avreise var med Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Næringskomiteen for partiet MGD. Hele denne uka har vi hatt samme fokus, og vi blir faktisk ikke lei av å fronte viktige saker som opptar hele Finnmark.

Denne uken har det vært bedriftsbesøk og jobbing inn mot årets første kommunestyremøte.

Torsdags ettermiddag var det et meget godt møte med Troms og Finnmarks Idrettsforbund. Der representanter fra idretten i Båtsfjord, kommunen og idrettskretsen var representert.

Agenda for møtet var muligheter, utfordringer, idrettsregistreringer, dagens status for idrettsmiljøet i Båtsfjord og en Workshop, for å se på eventuelle løsninger, og hvor ansvaret ligger for å få en bedring både når det gjelder antall medlemmer, ansvar for utstyr og lokasjoner.

Jeg vil få skryte av barn og unge som møtte opp, de var veldig delaktige i Workshopen, og kom med konkrete og gode forslag som blir tatt med videre.

Det skjer mye bra i Båtsfjord, selv om ikke tallene på registrerte i klubben var så høyt, ser vi at der er mange grener innen idretten som ikke ønsker å registrere seg inn, og noen som ikke vet hvordan man registrerer seg inn i idrettsforbundet. Her kan nevnes Crossfit utøvere, volleyballspillere, basketballspillere, styrketrenings utøvere, ski løpere, turgåere og løpere og sikkert flere som jeg ikke kommer på i farta.

Vil også få takke alle de frivillige i Båtsfjord som stiller opp for idretten, uten dere hadde vi ikke kommet langt. Dere gjør en viktig jobb for barn, voksen og for samfunnet.

Lag dere en fantastisk fin helg.

Hilsen Lone