Pga. rivningsarbeider har åpningen av gymsal og offentlig bad blitt utsatt.

Slik det ser ut i pr. i dag 6.10, åpnes gymnsastikksalen mandag 11. oktober.

Det tar fortsatt noe tid før åpning av bassenget er klart for offentlig bad.

I mitt fravær 11.-26.10 kan eventuelle spørsmål stiles til oppvekstsjef Bernt Eirik Sandtrøen på tlf 469 53 365.