Dette medfører at deler av Havnegata stenges for trafikk . Området vil bli skiltet, omkjøring gjøres via Mellomvegen, Lennsmanns gata og Skrovnes vegen.

Se vedlagt kart for alternativ omkjøring

Teknisk etat