Helsestasjon Covid-19 forhåndsregler

Båtsfjord helsestasjon tar  også forhåndsregler for å hindre smittespredning av korona viruset. Vi følger helsedirektoratets retningslinjer.
Enkelte avtaler vil flyttes på, det varsles via SMS. Har man symptomer på luftveisinfeksjon eller vært i nær kontakt med andre som har symptomer, skal man ikke møte opp til time, men følge anbefalte retningslinjer.

Ingen må møte opp fysisk uten avtale ! 

 

Telefonnummer til helsestasjonen er :

78985375/370/373