Karantenebestemmelsene gjelder for

1. Alle som kommer til Båtsfjord fra steder utenfor Øst-Finnmark. (Steder utenfor, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Sør-Varanger og Berlevåg).

2.  De som bor i Båtsfjord og ikke har vært utenfor Øst-Finnmark og som får symptomer på øvre luftveisinfeksjon. (Hoste, tung pust, feber, vondt i halsen).

Du kan gå ut av eget hjem, hotellrom, men anbefales å unngå nær kontakt med andre.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du får noe av dette, skal du isolere deg hjemme til minst 7. døgn etter symptomfrihet. (Gjelder gruppe 1) Ved behov for helsehjelp, ring legen og informer om at du er i hjemme-karantene og fått symptomer på øvre luftveis infeksjon.

 

Dette gjelder for de med hjemme-karantene:

 • Skal ikke gå på skole.
 • Jobb må vurderes individuelt i forhold til smittefare. Er du alene på arbeidsplass? Kan du oppfylle krav til avstand?
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

De som bor sammen med en person i hjemme-karantene, er ikke i karantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Når man ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

 

Varighet av hjemme-karantene

Gruppe 1.

 • Skal være i hjemme-karantene i 14 dager eller den tiden du oppholder deg i Båtsfjord hvis det er kortere enn 14 dager.
 • Blir du syk i perioden du er i hjemme-karantene skal du være hjemme i 7 dager etter symptomfri.  
 • Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

Gruppe 2.

        .     Skal være i hjemme-karantene til de er friske og i 2 dager til


Unntak gjelder de som har samfunnskritiske oppdrag. Organisasjoner, bedrifter, kommuner og statlige enheter som har samfunnskritiske oppdrag må ha prosedyrer/instruks for hvordan personell skal opptre under gjeldene omstendigheter.

Unntak søkes per mail til Båtsfjord kommunes beredskapskoordinator, korona@batsfjord.kommune.no