Merknader og innspill kan sendes per e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no eller med vanlig post til Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord.

For spørsmål ta kontakt med Teknisk sjef Arild Hammeren per e-post arild.hammeren@batsfjord.kommune.no eller telefon 90221241.

Høringsdokumentene finner du her:

1. Høringsbrev

2. Adresseliste

3. Høringsdokument

4. Kartlagte friluftslivsområder

5. Utredning naturmangfold

6. Kart over skuterløyper