Uttalelser til høringsforslaget sendes Båtsfjord kommune på e-post til postmottak@Batsfjord.kommune.no, eventuelt med post til Båtsfjord kommune, postboks 610, 9991 Båtsfjord.
Husk å merke uttalelsen med «saksnummer 22/551» og/eller «Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2026».
 
Direktelenke til saksdokument på vår hjemmeside: Trafikksikkerhetsplan 2023-2026 Høring>>
 
 
 
Med hilsen
 
Espen Nystad
Leder MUNT
 
Vedlegg: