Navneforslag.

Etter en grundig gjennomgang av innsendte forslag fra den tidligere navnekonkurransen, har navnekomiteen valgt ut tre forslag. Navnekomiteen la en føring på at alle tre alternativer skulle ha oppvekstsenter som ending. Dette vil være med på å forme byggets identitet.

Her er de tre forslagene som navnekomitteèn har nominert til finalen:

  1. Kunnskapsskipet oppvekstsenter
  2. Melkarn oppvekstsenter
  3. Fremtidsfyret oppvekstsenter

Vi ønsker at Båtsfjord`s innbyggere skal være med å stemme på det navnet de mener passer best.

Du kan stemme her>>

Fristen for avstemming er satt til : 15.06.23

 

Takk for deres deltakelse og engasjement.

Navnekomiteen