Barnehagen som i dag bruker idrettshallen vil minne på at hallen fremdeles er stengt for normal bruk.
Vennligst ikke kjør rundt sperringene når dere skal parkere for å gå tur.  Gå de ekstra meterne også.