Dere har nå mottatt kurv og 3 ruller med bio-poser til oppsamling av matavfall.

Det er viktig at kun de utleverte bio-posene brukes til matavfallet. Dette da disse er biologisk
nedbrytbare og vil brukes til kompostering/biogass-produksjon.

Det er satt ut en avfallsdunk med brunt lokk som disse bio-posene skal legges i. Denne dunken
er ment kun for matavfall. Knyt posene med dobbel knute.

Enkelthusstander får en 80L dunk, mens boliger med flere boenheter vil få deling på 140L dunk.
Her vil delingen være 3 leiligheter pr. 140L dunk.

Matavfallet vil bli samlet inn på samme rute som restavfallet. Vi starter opp med tømming
1. oktober 2018. Se tømmekalender.

Eksempel på matavfall:
• Frukt og grønnsaker
• Brød og bakervarer
• Kjøtt / fisk
• Meieriprodukter
• Måltidsrester
• Eggeskall og nøtteskall
• Skalldyrsrester
• Kaffegrut, filter og teposer
• Tørkepapir med matrester
• Mel, gryn og sukker
• Ris og pasta

Matavfallet skal i første omgang sendes til kompostering i Nord-Sverige, men på sikt jobber vi med å bruke matavfallet til lokal biogass-produksjon.

Husk! Matemballasje, plast etc. skal IKKE i matavfallsposen.

Dette ødelegger for kompostering/biogass som matavfallet skal brukes til.

Les informasjonsskriv fra ØFAS (pdf) - including information in english