Det har heldigvis vært en stille og rolig tid i Båtsfjord i sommer når det gjelder Corona-viruset. Men, vi har de siste ukene sett at ting er i endring nasjonalt og internasjonalt. Det er en ny smittebølge på gang i Europa, og vi ser også at antall smittetilfeller og sykehusinnleggelser er stigende i Norge. Derfor må hver og en av oss fortsatt ta situasjonen på alvor. Vi er et samfunn med stor aktivitet, og det er mange folk som er innom Fiskerihovedstaden, grunnet aktiviteten på sjø og land, samt en voksende turistnæring. Det er absolutt ingen grunn til panikk, men vi må ikke glemme fokuset fra i vår. Det har også i Finnmark vært en tendens til økt neglisjering av fare ved at folk ikke respekterer avstand i forbindelse med fester o.l., men vi har heldigvis ikke registrert grove tilfeller her i kommunen.

På helsesenteret er det fortsatt åpent for besøkende etter avtale, men befolkningens holdning til smittefaren vil påvirke hvordan vi må skjerpe inn restriksjoner på helsesentret. I forhold til de nye nasjonale tiltakene som går på at folk kan teste seg uten henvisning av lege, så velger Båtsfjord fortsatt at legene skal kontaktes hvis man er bekymret for at man er blitt smittet, enten man har vært i et område med mye smitte, kommer fra et land som har vært grønt, men som nå er rødt, eller man kjenner på symptomer forenlig med covid-19. Grunnen til at vi ønsker at lege skal kontaktes er for å ha kontroll på spredningsfaren, og at legen får mulighet til å gi tilpassede råd til hver enkelt.

Det er fra myndighetenes side lagt opp til lokale restriksjoner, som igjen kan bety at serveringsbransje, industri, barnehager og skole kan bli rammet, dersom vi ikke holder smittetallet så lavt som mulig. Vi ber også fortsatt folk om å begrense turer utenfor Norge.

Jeg anbefaler dere alle å gå inn på FHI sine hjemmesider og repetere smitteverntiltak for enkeltpersoner.

Og husk, hold avstand, vask hendene og ta vare på hverandre.

 

Ronald