De som har objekter som de har fått tildelt vil få disse gratis fra Båtsfjord kommune, men det må påregnes å betale riveentreprenøren et vederlag for uthenting og avhending. Dette avtales direkte med riveentreprenør.
Kontaktpunkt med informasjon vil komme i løpet av torsdag 15.02.2024 på kommunens hjemmeside.

 

Helse, miljø og sikkerhets hensyn samt riveentreprenørens fremgang og riveplan gjør at private ikke kan demontere eller styre dette selv.

 

NB! Ingen andre en riveentreprenøren vil ha adgang til anleggsområdet og eller bygget fra 15.02.2024.

 

Båtsfjord kommune, MUNT