Er du bruker av eller engasjert på andre måter
i det som går for seg i sjøområdene i nevnte
kommuner? Da anbefaler vi at du deltar på et
av møtene om bruk og rammer for framtidig
arealbruk av sjøarealene.
Tana kommune tirsdag 24. oktober:
Rådhuset kl. 17:00
Gamvik kommune onsdag 25. oktober:
Gamvik handel kl. 16:00
Mehamn samfunnshus kl. 18:00
Båtsfjord kommune torsdag 26. oktober:
Båtford b
16:30
Berlevåg kommune torsdag 26. oktober:
Storstua kL 20100
Det blir verslet planoppstärt i etterkant av møtene cg
gitt mulighet for å gi skriftlige innspill til planen, samt
mulighet for ettersyn av planforslaget i løpet av 2024-
Forsinkelser kan oppstå som fage av
Velkommen!