Alle elevene på ungdomsskolen og videregående vil delta på messa, i tillegg håper vi at også mange voksne tar turen innom. 

Vi kommer til å oppfordre flest mulig til å tilbringe lunsjpausen sin i idrettshallen denne dagen. 10. klasse har kafé.
Skoleelevene har fått i oppgave å stille ulike spørsmål og kommer til å gå rundt på de ulike standene.
Vi oppfordrer dere derfor til å stille godt forberedt:
    Informer om bransjen og framtidsmulighetene.
    Fortell om utdanningskrav og lønn.
    Presenter gjerne interessante aktiviteter som skaper engasjement.

I år vil vi også kåre beste stand, så vi oppfordrer bedriftene til å bruke litt ekstra tid til å gjøre standen sin ekstra bra!
Påmeldingsfrist er satt til 29. januar. Påmelding sendes til: mats@linken-nh.no
Tlf: 97 96 27 20
Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. Med vennlig hilsen
Mats Isaksen
Prosjektleder, Linken Næringshage

Inna Kristiansen, Rådgiver, Båtsfjord Skole