Det har vært mye hyggelig, som det å vie brudepar, delta på statsborgerseremoni og overta det flotte nye flerbruksbygget som Melkarn oppvekstsenter er blitt. Det har også vært mer krevende oppgaver, som det å få vedtatt et kommunebudsjett i meget trange økonomiske tider for kommunen vår. Jeg er samtidig glad for at vi i budsjettet har funnet rom for å bygge fotballbane i 2024 og ny barnehage i 2024-2025. Disse to investeringene henger jo nøye sammen med byggingen av oppvekstsenteret. Jeg er også glad for at kommunestyret vedtok å ikke øke eiendomsskatten, verken for private eller næringslivet. I disse tider med økende rente og priser var dette svært viktig for oss.
Framover står utfordringene i kø, slik som endrede bussruter, forslag om redusert flytilbud, lavere fiskekvoter og redusert aktivitet i fiskerihovedstaden pga. krigen i Ukraina. Det som likevel gjør meg optimistisk, er det ukuelige pågangsmotet som kjennetegner båtsfjordingen. Vi står på for hverandre og gir oss ikke.
De neste dagene oppfordrer jeg dere alle likevel til å senke skuldrene slik at vi kan glede oss sammen i jule- og nyttårsfeiring. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og godt nytt år.

Øyvind Hauken
ordfører