Det at venn eller slektning som bor på helsesentret har fått frem igjen sin terrasse etter vårløsningen, betyr IKKE at det er fritt frem å gå på besøk.

Da taper vi mot potensiell spredning av coronaviruset her i Båtsfjord.

Det er nå laget gode rutiner for hvordan dere kan gå på besøk. Rutinene sier også noe om hvor og hvordan dere skal være under besøket. Disse SKAL følges.

Er du usikker på om du kan ta med deg din far eller mor, tante eller onkel på trilletur når du er på besøk? Svar; det får du IKKE lov til.

Er du usikker på hvordan du kan få besøkt din nære og kjære. Ta kontakt med avdelingen eller resepsjonen hos legene.

Den overordnende strategien til smittevernlege og helse-og omsorgsleder, er ikke å forhindre at coronasmitten kommer til Båtsfjord. Det er å sørge for at de svakeste ikke blir smittet, og hvis de blir smittet må det fanges opp umiddelbart. Dette er grunnen til at det veiledes, terpes, informeres og korrigeres. 96-98 % av Båtsfjords befolkning vil stå han av hvis man blir smittet. Vår strategi og visjon er at dette tallet skal være enda nærmere 100%. Da må alle handle klokt.

Frem til nå har vi kunnet holde på med « brannøvelse». Dette har gjort oss forberedt på handling den dagen coronaviruset også er i Båtsfjord. Og til de av dere som har lest dette innlegget selv om dere ikke skal på besøk på helsesentret. Dere skal også øve dere og terpe overfor hverandre om klok tenkning og handling.

Da kommer dette til å gå godt.

Mvh Jørgen Lundsveen, Helse-og omsorgsleder