Hun kommer fra en avdelingslederstilling ved Båtsfjord skole og har tidligere ledet Barnevernsamarbeidet mellom Båtsfjord og Berlevåg.

Hun har opparbeidet seg en solid erfaring og kunnskap om oppvekstsektoren som omfatter alt fra Helsesykepleiere, barnevern, PPT, barnehage, skole, kultur m.m.
Christina er opptatt av oppvekstvilkår for barn og unge, det er dette som engasjerer og motiver Christina i det daglige.

Hun skal jobbe for at Båtsfjord kommune skal kunne gi det beste tilbudet til barn og ungdom som bor i Båtsfjord kommune.
Christina er født og oppvokst fra Båtsfjord og er bosatt her med sin familie, og hun gleder seg til å starte i jobben.

Vi ønsker henne velkommen som kommunal leder oppvekst.