Planstrategien gir kommunen:
- Rom for å gjøre strategiske veivalg for ønsket utvikling
- Videreutvikling av lokaldemokratiet
- En anledning til å vurdere planbehovet samlet for valgperioden.

 

Gjeldende Planstrategi (2020-2023)

Gjeldende planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 24.06.2021.

1. PLANSTRATEGI FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2020-2023.pdf

2. Merknadsbehandling med vedlegg.PDF

 

Forrige Planstrategi (2018-2019)

1. PLANSTRATEGI FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2018-2019

2. MERKNADSBEHANDLING