Dere inviteres nå til å komme med innspill til rullering av handlingsplanen

Prioritert liste (handlingsplanen), kapittel 7 i kommunedelplanen for idrett- og fysisk aktivitet:

 

Pri

Anlegg

Sted/nr

Dimensjon

Eier

År

Kostnad

Forventede spillemidler

1

Dagsturhytte

 

17 kvm

Fr.råd

2021

450 000

188 000

2

Turkart

Bå/Berl.

 

Fr.råd

2021

305 000

127 000

3

Minitraktor til kunstgressbane

Skolen

 

BK

2021

500 000

0 (søker andre)

4

Kombinasjons bibliotek med kontor, lager og arkiv

Skolen

 

BK

2022

 

1/3 + 25% inntil 2 000 000

5

25 m basseng

Skolen

25 meter 4 baner

BK

2022

 

1/3 + 25% inntil

11 500 000

6

Garderober

Skolen

7 stk. Noen i

sambruk med Volleyballbanen

BK

2022

 

1/3 + 25% inntil

500 000 pr. garderobe

7

Kultursal

Skolen

15,78 x 9,45 m

149 kvm

BK

2022

 

1/3 + 25%

inntil 2 000 000

8

Øvingsrom 3 stk

Skolen

3 x 12 kvm = 36 kvm

BK

2022

 

1/3 + 25%

inntil 2 000 000

9

Volleyballhall inkl. 7 sett garderober, lager m.m.

Skolen

384 kvm

233 kvm

617 kvm

Høyde 7 m

BK

2022

 

1/3 + 25%

inntil 4 000 000

10

24 lysarmatur kunstgressbanen

Skolen

24 stk

BK

2023

230 000

0

 

 

11

Gjerde og nett til kunstgressbanen

Skolen

 

BK

2023

300 000

0

12

Ballbinge

??

21 x 13 m

Vel.f.

2023

??

Inntil 50%

Inntil 300 000

13

Restaurering av standplass samt 2 nye elektriske anv.anl.

Gatjok

100 meteren og

200 meteren

Skytterl

2023

1 436 000

598 000

 

Kommentarer til handlingsplanens prioriterte liste.

Prioritet 1. Dagsturhytta. 

Er gjennomført, satt opp i Eikebergvika og spillemidler er innvilget.  Her mangler kun godkjenning av regnskap fra revisjonen.  Denne fjernes fra kommende handlingsplan. 

Prioritet 2. Turkart.  

Disse er produsert i år. Her nådde vi ikke målet inneværende år. Friluftsrådet har søkt om spillemidler og skal behandles av kommunen for vurdering i 2022 tildelingen fra fylkeskommunen. Kan ikke fjernes fra prioriteringslista.

Prioritet 3 Minitraktor til kunstgressbane. 

Kommer opp som egen sak i kommunestyret.  Kommunen har søkt og fått innvilget 50% av kostnadene fra Sparebank 1, samfunns løftet. Dette skal behandles til neste års budsjett.  Finansiering og gjennomføring innen 22.02.2022 for ikke å miste tilskuddet. 

 

I den uprioriterte listen (nærmest en idebank) er svært få detaljer utarbeidet.

Uprioritert liste, kapittel 9 i kommunedelplanen:

Anlegg

Hvor

Dimensjon

Eier

Aktivitetspark

1000-årstorget

Flere små

BK

Garasjebygg

Skistadion

104 kvm

BSK

Gapahuk

Lysløype Nordskogen

 

BK

Buldrevegg

Gymsal

 

BK

Skatepark

1000-årstorget

 

BK

Skatepark

Foma

 

BK

Basketballbane

1000-årstorget

 

BK

Bmx-bane

Foma

 

BK

Nærmiljøtiltak uteområdet

Nyskolen. Mange anlegg og søknader om spillemidler

 

BK

Lysanlegg til nærmiljøanlegg 

Nyskolen

 

BK

Klatrevegg

Nyskolen eller idrettshallen

 

BK

Gang og sykkelsti

Ikke sakt

 

Ikke sakt

 

Lag, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner kan komme med innspill til rulleringen.  Forslagene som kommer inn, vil bli tatt med kommunens utarbeidelse av forslag til Kultur- og Oppvekststyret som så skal lage innstilling til kommunestyret.

 

 

Frist for innspill er mandag 25. oktober.

 

 

Med hilsen

 

Tony Petterson

Kultursjefkonsulent