Hei alle.

Dagens møte i kommunestyret vil som alltid bli sendt direkte på nett, i tillegg til at det kan sees i opptak.

Mange spennende saker ligger til behandling, og det vil også bli gitt informasjon om følgende:

1. Status samlokalisering av skole og barnehage.

2. Linken Næringshage vil informere om arbeidet som er blitt gjort i samarbeid med næringslivet, samt dialogen som har vært.

Saksliste og sakspapirer finnes her:

https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.Batsfjord/Dmb/DmbMeetingDetail?MeetingId=16&sourceDatabase=

Kommune-TV:

https://batsfjord.kommunetv.no/no/archive/1

 

Ordfører Ronald Wærnes