Det var en trist beskjed å få en søndags kveld, at vi i Båtsfjord har mistet en av våre sambygdinger i en kantringsulykke ved Skarvbergvika utenfor Båtsfjord.

En sønn som har måtte være med på en svært traumatisk og forferdelig hendelse, der han selv klarer å berge seg til land, men opplever å miste sin far. Jeg kan ikke få uttrykt meg godt nok for hvor mye jeg føler med han, mor og søsken, og nærmeste familie etter denne tragiske ulykken.

Jeg vil på vegne av Båtsfjord kommune få sende de varmeste kondolanser til dere, måtte dere finne trøst og styrke i alle gode minner.

Med vennlig hilsen ordfører

Lone Johnsen.