SISTE NYTT ANGÅENDE KORONA/ COVID-19.
DATO: 17.03.2020.
Innledning og generell informasjon.
Båtsfjord Kommune har heldigvis på nåværende tidspunkt fortsatt ingen påviste tilfeller av SARS
CoV-2 virus og Covid -19, men denne situasjonen vil sannsynligvis ikke vedvare. Fortsatt gjør vi vårt
aller ytterste for i det lengste å hindre, begrense og sinke spredningen av viruset i kommunen vår.
Det er selvsagt et voldsomt behov for informasjon, og det er fullt forståelig. Men, for at ikke vi skal
bruke verdifull tid på å besvare generelle spørsmål, ber vi dere om at slike spørsmål ikke rettes
direkte til oss. Det er store mengder informasjon tilgjengelig på nett, radio og på TV, som hele tiden
oppdateres.


Vi vil spesielt anbefale:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
I tillegg vil vi selvsagt fortløpende legge ut lokal informasjon på våre egne nettsider:
https://batsfjord.kommune.no/corona-samleside.6296180-525415.html
Men, har dere spesielle utfordringer, spørsmål og behov for å få avklart ting direkte med oss, eller
rett og slett ikke er på nett, skal vi selvsagt hjelpe dere.
Det er opprettet et mobiltelefonnummer direkte til oss, som kun skal gjelde Corona, dette nr. er:
902 98 228
I tillegg har vi opprettet en egen e-post som vil bli besvart to ganger per dag, den er:
korona@batsfjord.kommune.no

 Innføring av nye tiltak.
Som dere vet og har merket, har både myndighetene sentralt, og vi lokalt allerede innført en rekke
tiltak, og flere vil komme fremover. Flere av disse kan nok virke både urettferdige, meningsløse og
overgripende i deres privatliv. Dette er noe vi synes er både trist og beklagelig, men alle tiltak er
vurdert så grundig som vi kan i en tidsmessig presset situasjon. Vi ber dere om forståelse for at vi går
hardt til verks nå, slik at vi alle forhåpentligvis kan komme bedre ut av denne situasjonen når dette til
slutt er over. Et eksempel på at vi forsøker å finne andre løsninger, er å få til en ordning for at
pårørende på en eller flere avdelinger på Helsesenteret kan få besøke sine kjære. Her jobber vi med å
finne en løsning som vi mener er forsvarlig. Dette vil vi informere om så snart vi har dette klart.
Det innføres nå ytterligere tiltak for å unngå smittespredning, med virkning fra 17.03.2020.


Følgende tiltak kan vi nå informere om:
1. Det er satt en brakke på utsiden av hovedinngangen til Helsesenteret. Denne skal kun
benyttes til prøvetaking av pasienter. All kontakt med Helsesenteret skal kun gjøres på tlf.
789 85 400. Ved akutte tilfeller ringer man selvsagt som vanlig 113.


2. Veien over Båtsfjord- og Kongsfjordfjellet stenges hver natt mellom 2200 og 0600, ved
bommen i Auster-Tana, dette iverksettes f.o.m. onsdag 18.03.2020.


3. Det blir satt opp en kontrollpost på veien ved krysset opp til flyplassen. Denne blir satt i drift
18.03.2020 klokka 12.00. All trafikk til og fra flyplassen, samt fra Berlevåg/ Tana må stanse
her for kontroll av personell opplært av, og ledet av Båtsfjord Kommune. Det vil bli opprettet
et register over forhåndsklarerte kjøretøy. Personer/ kjøretøy som ikke innordner seg
reglementet for passering og eventuell karantene, vil få muligheten til å returnere. Vi ber om
respekt for alvoret i situasjonen i slike tilfeller, og for de som er satt til å utføre denne
jobben.


Punkt 2 og 3 er hjemlet i Smittevernlovens § 4-1 og § 1-5.


Neste tidspunkt for ny informasjon.
Førstkommende fredag, 20. mars klokka 10 holder vi et ekstraordinært Formannskapsmøte. Dette vil
selvsagt ikke være åpent for publikum, men vi vil sende det direkte på kommune-TV:
https://batsfjord.kommunetv.no/no/archive/1


HUSK: HOLD AVSTAND, VASK HENDENE,
OG IKKE MINST, TA VARE PÅ HVERANDRE.


Båtsfjord, 17.03.2020
Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune
Tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

Du kan laste ned denne artikkelen i sin helhet her>>