Alle over 45 år som har fått andre dose 05.08.21 eller før kan møte for 3 dose.

Neste Drop in vil bli i uke 1 nærmere beskjed kommer.

Velkommen