Er det noen som selv mener de er i risikogruppe og ikke har fått tilbud om vaksine, ta kontakt med enten vaksinetelefonen (90298228,)  eller lege.

Alle som har sendt mail og sms er registrert og trenger ikke melde seg flere ganger.

Uke 22 ble det satt 198 doser derav 70 stk fikk dose 1 og 128 stk fikk 2 dose.

Pr i dag har  218 stk fått dose 1 og 547 stk har fått dose 2.

 

Litt lett statistikk:

Gruppe 1-4: 65 og opp her er alle med underliggende lagt til egne årstall: I denne gruppen er det 392 stk totalt av disse er 314 stk fullvaksinerte (80.1 %), 23 stk venter på dose 2(5,1% og 55 stk (14.0 %) ønsker ikke å ta/ vil vente/ har ikke svart på om de ønsker vaksine.

 

Gruppe: 5 og 8: Her er det vaksinert 214 stk hvorav 66 stk (30.8 %) i risikogruppe og 20 stk (9,3 %)  helsepersonell  ( Alder 55-64 år + de med underliggende sykdommer)

 

Gruppe 6 og 9: Her er det vaksinert 138 stk hvorav 49 stk( 35,5 %) i risikogruppe og 34 stk (24,6 %) helsepersonell ( alder 45-54 år + de med underliggende sykdommer)

 

Alder 18-44 + gruppe 7: Her er det vaksinert 62 stk hvorav 26 stk risikogruppe og 36 stk helsepersonell( Alder 18-44 + de med underliggende sykdommer)