Ungdom: Velkommen hjem til Båtsfjord fra stengte skoler i hele fylket. Møt igjen venner som tar videregående her eller som er i arbeid. Vær kloke og respekter helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan man er i kontakt med hverandre. Ikke klem og håndhils og vær innenfor hverandres personlige sirkler. Påminn hverandre på god håndhygiene med vask og antibac. Har forståelse for at dere gjerne treffes, men vær bevisst på antallet til stede og respekter som sagt 1 meter regel.

Voksne og litt yngre ungdom/barn: Vi henstiller til å Ikke legge opp til barneselskap og barnebursdager i disse tider med mye folk samlet på ett sted. Respekter den unntakstilstand Norge er i. Dette gjelder også Båtsfjord.

Alle: Når det gjelder besøk til nærpersoner som er på aldershjemmet, sykehjemmet, Fjellheimen og PU- boligen. Dette får dere ikke lov til.

Alle som har øvre luftveissymptomer som hoste, halsvondt, nysing, feber og tung pust skal holde seg hjemme. Bruk egenmelding. Ikke kontakt helsesentret for dette. Bruk av egenmeldinger og utvidet antall er nasjonale føringer og Båtsfjord kommune som arbeidsgiver legger seg på samme linje. Det samme gjelder når man er hjemme med barn som ikke er i skole eller barnehage. Bruk egenmeldinger, ikke kontakt helsesentret for dette. Det nye egenmeldingstaket for hjemme grunnet barn er 20 pr forelder og 40 hvis aleneforelder.

Alle: Vi har full forståelse for at folk velger å benytte sine hytter på fritiden, men det er noen forhold som dere må være klar over hva gjelder dette; Beredskapsmannskapet i Båtsfjord kan være mindre tilgjengelig for dere, hvis ulykker, i disse tider. De kan bli omdisponert til andre kommuner eller de kan være opptatt av å håndtere behov for beredskap i Båtsfjord.

Helsepersonell: Beredskapsgruppen på helse har i møte i kveld gitt en sterk anmodning om at helsepersonell ikke reiser ut av kommunen. Dette har flere momenter. Men den viktigste er flg; koronaviruset sprer seg, og områder kan bli definert som smitteområder. Dette har man ikke kontroll på. Hvis du som helsepersonell er i dette området så tar det alt for lang tid før vi kan sette deg inn i jobb igjen. Dette går utover alle andre og kan innebære en vesentlig økt risiko for å bringe smitte til Båtsfjord. Det ønsker ingen.

Skole- og barnehagepersonell: Dere som er satt i en situasjon nå hvor dere ikke trengs på læringsarenaen på samme måte som til vanlig; dere skal fortsatt være tilgjengelige for å kunne brukes til andre oppgaver.

Når det gjelder alle spørsmål dere alle måtte ha vedrørende den situasjonen Norge og Båtsfjord er i så henstilles det til at dere først sjekker www.fhi.no eller ringer Helse-Norges opplysningstelefon 815 55 015 og hvis behov for lokale svar så sjekk hjemmesiden til Båtsfjord kommune. Vi prøver å oppdatere informasjon så fort det er kvalitetsgodkjent av oss.

Spørsmål som ikke handler om helse, så blir det lagt ut et nytt kommunalt nummer og epost adresse på hjemmesiden.

Håper dere går en optimistisk og positiv helg i møte og opptre klokt sammen med hverandre.