De nye nasjonale reglene fra 16. april betyr i praksis for kultur i Båtsfjord: 

  • Svømmebassenget er åpent for barn og unge under 20 år.
  • Styrketreningsrommet er åpent for inntil 5 personer pr. time.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de holder 1 meter avstand. Dvs. at bl.a. korøving, seniordans, pistolklubb, skytterlag og X-Fit er tillatt med denne begrensningen.
  • Maksimalt 67 personer i kinosalen.
  • Bingoarrangementet på Skansen er forbudt.
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.